MANAŽERSKÉ ROZHOVORY V PRAXI

online minikurz s maximálním výsledkem

 

PRO EFEKTIVNÍ LEADERSHIP
PRO VYVÁŽENÍ VZTAHŮ A VÝKONU VAŠEHO TÝMU
PRO PROBUZENÍ POTENCIÁLU VAŠICH LIDÍ
PRO ÚČINNOU KONTROLU A VČASNOU INTERVENCI
PRO NASTAVENÍ JASNÝCH PRAVIDEL
PRO UMĚNÍ POCHVALY, KRITIKY A ZPĚTNÉ VAZBY

PROČ SE NAUČIT POUŽÍVAT MANAŽERSKÉ ROZHOVORY V PRAXI?

MANAŽERSKÉ ROZHOVORY V PRAXI jsou efektivní a nepostradatelný nástroj pro každého manažera, kterému nestačí zastávat manažerskou pozici, ale chce si osvojit skill zvaný leadership.

 

Ne každý manažer je leader a ne každý leader musí být nutně manažer. Pokud se ale tyto dvě věci spojí, vzniká synergie zvaná "přirozený leader". A to pro váš tým opravdu chcete. 

 

Manažerské rozhovory oceníte nejen vy, ale stejně tak i váš tým. Protože díky nim eliminujete šum v komunikaci a ušetříte tak spoustu energie, nepříjemností a promarněného času, kdy lidé nedělají, co mají, protože to zkrátka buď každý chápe jinak, nebo nebyla správně nastavena pravidla, očekávání a případné sankce (těm se ale chcete jako leader vyhnout).

 

 

Lektor, kouč

a tvůrce programu.

CO SE V MINIKURZU NAUČÍTE?

 • Nejsme sami se sebou spokojeni
 • Často odkládáme věci na potom
 • Máme potíže definovat, co chceme
 • Máme pocit, že nejsme dost dobří
 • Neumíme pečovat o ty nejcennější vztahy
 • Naše strachy a obavy řídí naše rozhodování
 • Máme potíže se soustředit a prožívat přítomný okamžik
 • Máme pochybosti v rozhodujících momentech
 • Neumíme nadchnout ostatní pro naši vizi
 • Chceme příliš rychlou a velkou změnu
 • Cítíme chronické vyčerpání, pocit, že nám život protéká mezi prsty

CÍLEM KEMPU RESTART JE...

VYTVOŘIT SYSTÉM NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ŽIVOTNÍCH NÁVYKŮ
ODNÉST SI KONKRÉTNÍ ZRUČNOSTI PRO APLIKACI ZNALOSTÍ DO PRAXE
OBJEVIT ZDROJE SVÉ SÍLY, UMĚT O NĚ PEČOVAT A OBNOVOVAT JE

JAK KEMP PROBÍHÁ

Zážitkovou a uvědomovací formou. Tréninky jsou postavené na konkrétních a reálných situacích z praxe.

DYNAMICKÉ WORKSHOPY
ÚČINNÝ MENTORING
INTERAKTIVNÍ DISKUZE
SKUPINOVÝ A INDIVIDUÁLNÍ KOUČINK
ROZVOJOVÉ AKTIVITY
DRILLOVÝ TRÉNINK

CO VŠE MINIKURZ OBSAHUJE?

 • PŘÍPRAVA
  Před kempem vám zašleme dotazník, ať můžete zapřemýšlet nad tím, co chcete řešit. A ať my se na to můžeme připravit.
 • SYSTÉM RACIONÁLNÍCH OPATŘENÍ
  Vypracujeme SYSTÉM RACIONÁLNÍCH OPATŘENÍ, který vás dovede k naplnění vaší vize.
 • KRIZOVÁ STRATEGIE
  Po identifikaci svých slabých míst a možných rizik stanovíme KRIZOVOU STRATEGII. Budete připraveni danou překážku zdolat.
 • ZPĚTNÁ REFLEXE
  Po aktivitě přijde STRUKTUROVANÁ REFLEXE. Používání tohoto systému je základním krokem k vašemu rozvoji.
 • OČEKÁVÁNÍ
  Jasně si určíme vaše očekávání od programu. Definujeme si startovní bod a cíl a začneme plánovat cestu.
 • POHLÉDNEME TYGROVI DO OČÍ
  Vytvoříme seznam všech možných rizik a překážek, které vás nejspíš potkají. Přijmeme své strachy a budeme jim čelit.
 • MĚŘENÍ A HODNOCENÍ POSTUPU
  Svůj posun se naučíme hodnotit pomocí KLÍČOVÝCH INDIKÁTORŮ VÝKONU. Toto budeme trénovat během celého kempu.
 • KOUČOVÁNÍ
  Po celý kemp vás bude provázet kouč. Bude vám oporou, parťákem a průvodcem. Je tam primárně proto, aby vám kladl výzvy.

VÁŠ KOUČ - PETER URBANEC

Já budu těch 5 dní ten, kdo vás nejenom podpoří, ale i vám odborně poradí, vytrénuje a nastaví zrcadlo. A pozor, když to bude potřeba, budu i přísný.

 

Dokopu vás k akci. Provedu vás KEMPEM tak, že získáte pevnou půdu pod nohama a integritu k tomu, abyste pokračovali sami ve svém přirozeném prostředí.

 

Takto eliminujeme riziko selhání. Takto dojdete krok po kroku ke své vizi.

"Nepřejme si, aby to bylo lehčí, pracujme na tom,

abychom byli silnější."

Peter Urbanec je uznávaný lektor, kouč, mentor, obchodník a manažer kovaný ve skoro 30leté praxi toho nejtvrdšího businessu.

 

Je zakladatel a majitel společnosti Garnet Peers, která se zabývá vzděláváním a koučinkem firem i jednotlivců.

 

Peter Urbanec je jednou z nejuznávaněších osobností v oblasti managementu, obchodu i osobnostního růstu v Česku i na Slovensku.

 

Je autorem mnoha úspěšných online programů, jako například Manažerské Impulzy a Obchodnické impulzy. Je také publikovaným autorem knihy Jednohubky pro duši.

 

Je ale zejména otcem, manželem a přítelem. Peter je člověk výjimečný svou lidskostí a pokorou ke světu, ke které došel po letech vzestupů i při zdolávání překážek. Cestou nabral neskutečně mnoho zkušeností, o které se dále dělí.

 

Umí skvěle pracovat s emocemi a dokáže druhé dovést k zásadním život měnícím uvědoměním. A v tom tkví jeho výjimečnost.

 

Pomáhá lidem všech kariérních cest i věkových kategorií žít život bez strachu, obav a v plném potenciálu.

 

Klade důraz na převzetí osobní zodpovědnosti a uchopení vlastního života pevně do rukou.

 

Razí přesvědčení, že není důležité, co se kolem nás děje. Důležité je, jak na to reagujeme. To utváří naše štěstí, náš život, náš svět.

CO ZÍSKÁTE A O CO PŘIJDETE

 • Nástroje pro překonání zátěžových situací
 • Nadhled na dosavadním životem
 • Životní vize a strategie k jejich naplnění
 • Kontrolu nad svým životem
 • Návod na probuzení svého potenciálu
 • Duševní relax, tělesná fuška
 • Nové přátele, vztahy a užitečné kontakty
 • O strachy a brzdy, které brání žít naplno
 • O postoj oběti, která nemá kontrolu
 • O podvědomé destruktivní vzorce chování
 • O stará emoční zranění
 • O smršťující se zónu komfortu
 • O roztěkanost a únavu z pouhé existence
 • O pocit zahlcení každodenními starostmi

PRO KOHO JE MINIKURZ

MANAŽERSKÉ ROZHOVORY V PRAXI?

 • Malé a střední podnikatele
 • Majitele firem
 • Manažery a obchodníky
 • Kouče a trenéry
 • Výživové poradce
 • Realitní a finanční makléře
 • Každého, kdo cítí, že potřebuje životní změnu
 • Každého, kdo už má zkušenost s Petrem Urbancem
 • Každého, kdo právě prochází náročnou životní situací, nebo ho čeká velký životní milník

Relaxačno-motivačný rodinný pobyt

17. - 20. 8. 2018

Voľných miest: 0

PŘÍNOSY KEMPU RESTART

KOMPLETNÍ STRATEGIE
a akční plán k dosažení vašich vizí
ZDROJE ENERGIE
ujastníte si, co vám energii dává a bere
OČEKÁVÁNÍ A HRANICE
rozvinete svou asertivitu vůči okolí
INVENTURA VZTAHŮ
rozeznáte harmonické a toxické vztahy
ODHODÍTE STRACHY
které brání vašemu růstu
SROVNÁTE PRIORITY
budete mít jasno, co je pro vás důležité
EMOCE A NADHLED
naučíte se pracovat s emocemi
ZÁTĚŽOVÉ SITUACE
s větším klidem a menším dopadem
PŘEVEZMETE ŘÍZENÍ
a osobní zodpovědnost za své akce
SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY
budete je znát a umět s nimi pracovat
ODSTRANÍTE DILEMATA
naučíte se rozhodovat jistěji a lépe
RESTART
načerpáte novou energii a jistotu