Relaxačno-motivačný rodinný tréning 17. - 20. 8. 2018