Relaxačno-motivačný rodinný tréning 7. - 11. 7. 2022