Konferencie

Peter Urbanec svoje schopnosti spíkra, motivátora, kouča a konzultanta dokazuje na vlastných podujatiach, ale rovnako aj na podujatiach organizovaných treťou stranou. Tu je niekoľko ukážok z jeho vystúpení:

V prípade záujmu vystúpenia Petra Urbanca na vašej akcii, stačí vyplniť kontaktný formulár: