SEMINÁR PRE ÚSPECH VO VEDENÍ ĽUDÍ - TERMÍNY

07. - 09. 04. 2017

Ostáva 0 miest

05. - 07. 06. 2017

Ostáva 0 miest

08. - 10. 09. 2017

Ostáva 0 miest

06. - 08. 10. 2017

Ostáva 0 miest

SEMINÁR PRE UMENIE SEBAMOTIVÁCIE - TERMÍNY

30. 6. - 2. 7. 2017

Ostáva 0 miest

14. - 16. 07. 2017

Ostáva 0 miest

01. - 03. 09. 2017

Ostáva 0 miest

20. - 22. 10. 2017

Ostáva 0 miest

SEMINÁR PRE ÚSPECH V PREDAJI - TERMÍNY

31. 3. - 2. 4. 2017

Ostáva 0 miest

08. - 10. 05. 2017

Ostáva 0 miest

30. 6. - 2. 7. 2017

Ostáva 0 miest

08. - 10. 09. 2017

Ostáva 0 miest

18. - 20. 10. 2017

Ostáva 0 miest