Seminár pre ženy - témy

Zažijete intenzívne a plnohodnotné dni s programom pre Váš osobnostný a kariérny rozvoj. Tréningy sú vedené našimi špičkovými lektormi, ktorí Vám odovzdajú svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti vyjednávania, obchodu, vedenia ľudí, sebamotivácie, disciplíny či zvládania záťažových situácií. Program tréningov je vhodný pre každého, kto sa chce neustále rozvíjať a pracovať na svojich schopnostiach.

Témy tréningu

Vyjednávanie

Unikátna príležitosť osvojiť si princípy a zručnosti profesionálnych vyjednávačov.

Tréning je vedený profesionálom, ktorý vyjednáva nie len veľké medzinárodné kontrakty, ale pôsobí aj v rámci vojnových konfliktov.

Počas tréningu získate nasledujúce zručnosti:

  • Ako vyjednať bez vyjednávania.
  • Ako sa najlepšie pripraviť na vyjednávanie.
  • Ako dosiahnuť svoj cieľ.
  • Ako zvládnuť všetko s nadhľadom.
  • Ako zvládnuť zložité situácie pri vyjednávaní.
  • Ako zvládnuť kritické situácie a konflikty.
  • Ako zachovať tvár sebe aj druhým.
  • Ako formovať vyjednávaním pozitívnu budúcnosť.

Lektor: PETR NEČAS spolu s PETROM URBANCOM

Kouč... Prezident najväčšej európskej asociácie koučov a mentorov v Londýne (EMCC).

Top manažér... veľkých medzinárodných korporátnych spoločností v Európe a Ázii so zodpovednosťou za obchod, marketing, klientský servis, strategické riadenie (bankovníctvo, consulting).

Človek... Cestovateľ, etnograf, zoológ, zberateľ a spisovateľ, približujúci krásy sveta širokej verejnosti.

Inšpirujúci vizionár... Spoluautor revolučnej stratégie rozvoja „Metasystém úspechu“. Duchovný otec a realizátor projektu „Change for love“. Iniciátor, spoluzakladateľ a tichý partner „Eden Reforestation Project“ (https://edenprojects.org).

Vyjednávač... Úspešný vyjednávač  veľkých kontraktov v oblasti biznisu a bankovníctva v Európe, Ázii a Amerike. Úspešný vyjednávač v oblasti odvrátenia vojnových konfliktov v Ázii a Afrike. Autor unikátnej stratégie vyjednávania „Negotiation by negotiation“.

Na mozaike svojich širokých medzinárodných a interdisciplinárnych skúseností vyrástla myšlienka záchrany planéty prostredníctvom jednoduchej filozofie : znovazalesňovanie odlesnených oblastí pôvodnými drevinami v rámci jeho hlavného kréda: „NEĎAKUJ, ZASAĎ STROM!“