Tréning Management a leadership - témy

Zažijete intenzívne a plnohodnotné dni s programom pre Váš osobnostný a kariérny rozvoj. Tréningy sú vedené našimi špičkovými lektormi, ktorí Vám odovzdajú svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti obchodu, vedenia ľudí, sebamotivácie či zvládania záťažových situácií. Program tréningov je vhodný pre každého, kto sa chce neustále rozvíjať a pracovať na svojich schopnostiach. Počas tréningu budete mať aj dostatočný priestor na relax, prípadne aktívny oddych v krásnom horskom prostredí Nízkych Tatier.

Budete odchádzať nabitý energiou, s konkrétnymi znalosťami, postupmi a návodmi ktoré po aplikácii do praxe odštartujú Váš osobnostný a kariérny rozvoj.

Tento tréning je vhodný pre manažérov, ktorí si uvedomujú význam práce so svojimi ľuďmi.

 • Ako viesť ľudí podľa princípu "Tvrdý k pravidlám, mäkký k človeku".
 • V sérii školení a tréningov zameraných pre leaderov a manažérov, Vás naučíme najdôležitejšie aktivity, ktoré robí špičkový manažér každý deň.
 • Ako stanovovať pravidlá a očakávania – očakávací rozhovor.
 • Čo keď náš pracovník neurobí aktivity podľa očakávania – vytýkací rozhovor.
 • Motivačný rozhovor – ako ho viesť efektívne.
 • Pravidelný hodnotiaci rozhovor.
 • Sila drobnej pochvaly, umenie byť konkrétny a prirodzený.
 • Prečo je vzťah nevyhnutným základom aj pre najlepšie zadefinované pravidlá.
 • Adaptačný proces, alebo čo robiť s nováčikom prvý a ďalšie dni.
 • Situatívne vedenie ľudí – cukor alebo bič, kedy, na koho a prečo.
 • V čom je osobný príklad leadera najsilnejší príklad vedenia.
 • Porada ako najväčší (ne)priateľ dosahovania skvelých výsledkov tímu.

Chcete mať istotu v tom, že na druhých ľudí pôsobíte dobre a efektívne? Chcete mať istotu, že už to lepšie nejde? Viete, aké silné slová existujú vo vedení ľudí, a ktoré sú pre ich motiváciu nevhodné?

Viete korigovať ľudí v ich výkonoch a kritizovať ich tak, že sú motivovaní (a nie naštvaní)? Chcete, aby sa vaši ľudia tešili na to, že ich prídete skontrolovať? Ste si istí, že váš vyčítavý rozhovor naozaj pomôže pracovníkovi a firme? Dokážete zadať pracovníkovi prácu tak, aby z toho mal radosť? Viete používať koučing v pravej chvíli?

Presne na tieto témy je zameraný náš seminár!

Tešíme sa na Vás

tím Petra Urbanca.