VS - Tréning Sebadisciplína - témy

Zažijete intenzívne a plnohodnotné dni s programom pre Váš osobnostný a kariérny rozvoj. Tréningy sú vedené našimi špičkovými lektormi, ktorí Vám odovzdajú svoje dlhoročné skúsenosti z oblasti obchodu, vedenia ľudí, sebamotivácie, disciplíny či zvládania záťažových situácií. Program tréningov je vhodný pre každého, kto sa chce neustále rozvíjať a pracovať na svojich schopnostiach. Počas tréningu budete mať aj dostatočný priestor na relax, prípadne aktívny oddych v krásnom horskom prostredí Nízkych Tatier.

Budete odchádzať nabitý energiou, s konkrétnymi znalosťami, postupmi a návodmi ktoré po aplikácii do praxe odštartujú Váš osobnostný a kariérny rozvoj.

Témy tréningu
Sebadisciplína – stop výhovorkám

Disciplína je schopnosť konať bez ohľadu na emočný stav.

Sebadisciplínu je nutné trénovať. Čím viac ju trénujete, tým silnejší sa stanete.

Čím menej ju trénujete tým budete slabší. Pripravili sme pre Vás skvelý tréning na ktorom získate konkrétne návody ako zvýšiť vlastnú sebadisciplínu.

Na tréningu prejdeme tieto témy:

 • STOP VYHOVÁRANIU - Prestaňme sa vyhovárať - hľadajme spôsoby, ako ÁNO, nie dôvody, prečo NIE.
 • BAVÍ MA ROBIŤ VECI, KTORÉ MA NEBAVÍ - Dáme Vám návod ako sa nastaviť tak, aby sme plnili aj neobľúbené čiastkové ciele pri ceste za naším snom.
 • DISCIPLÍNA A VÝDRŽ - Ako pozdvihnúť svoju vlastnú sebadisciplínu a vydržať aj keď je to ťažké.
 • BYŤ PRÍKLADOM PRE INÝCH - Ako pozdvihnúť sebadisciplínu ľudí okolo.
 • NASTAVENIE - Ak nastavíme svoj vlastný pozitívny postoj získame kľúč k úspešnému plneniu cieľov.
 • VYŽAROVANIE - Zmeň svoje celkové vyžarovanie - nájdi svoje lepšie Ja.
 • ZBAVTE SA STRACHU - Ako sa zbaviť strachu o svojich najbližších.
 • DOMNIENKY - Zbavte sa domnienok a žite svoju pravdu a život – zbaviť sa všetkých domnienok = uľaviť tak svojmu vnútru.
 • MUŽI SE NAUČIA - Ako zvýšiť svoju empatiu k druhým a tvrdosť k sebe.
 • ŽENY SE NAUČIA - Ako zvýšiť tvrdosť k druhým a empatiu k sebe.
 • TU A TERAZ - Ako sa naučiť fungovať v prítomnosti - ako sa naozaj prestať rýpať v minulosti a starých zraneniach
 • ČO POVIETE TO PLATÍ - Ako sa naučiť dodržať svoje slovo a čo z toho vyplýva.
 • OČAKÁVANIA - Ako pracovať s očakávaním - ako zvýšiť svoj vnútorný pokoj a vyhnúť sa sklamaniam.
 • DÔVERUJ - Ako nájsť dôveru v seba a svojich blízkych - zbavíte sa záťaže, ktorá pramení z nedôvery
 • POSTAV SE VÝZVE - Ako sa postaviť výzve čelom - práca s predstavami - napr: Budeš cvičiť 6 hodín denne 2 mesiace, aby sa Ti splnil sen? A keby išlo o život? Dal by si to?
 • ZROVNAJ SI VZŤAHY - Ako dokázať urobiť prvý krok k zmiereniu?

Tešíme sa na Vás tím Petra Urbanca.