Workshop Líder 21. storočia - témy

  • EFEKTÍVNY MANAGEMENT V KAŽDODENNEJ PRAXI
  • KĽÚČOVÉ LÍDROVSKÉ ROZHOVORY: OČAKÁVACÍ, KOREKČNÝ, VYTÝKACÍ
  • AKO OZNÁMIŤ A KOMUNIKOVAŤ ZMENY
  • UMENIE ROZHODOVANIA A SILA ISTOTY
  • AKO BYŤ MOTIVAČNÝM LÍDROM
  • ZVLÁDANIE ZÁŤAŽOVÝCH A KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ
  • ZODPOVEDNOSŤ "ZA" VERSUS ZODPOVEDNOSŤ "VOČI"
  • TIME MANAGEMENT LÍDRA 21. STOROČIA

PRE KOHO JE WORKSHOP URČENÝ?
Pre obchodných a výrobných riaditeľov, generálnych riaditeľov,manažérov, HR, referentov vzdelávania, podnikateľov.

VÝSLEDKOM BUDE PRAKTICKÝ NÁVOD AKO BYŤMOTIVUJÚCI A SILNÝ LÍDER – MANAŽÉR - OBCHODNÍK – PERSONALISTA ...vzbudzujúci prirodzený rešpekt.

Lektor: PETR NEČAS spolu s PETROM URBANCOM

Kouč... Prezident najväčšej európskej asociácie koučov a mentorov v Londýne (EMCC).

Top manažér... veľkých medzinárodných korporátnych spoločností v Európe a Ázii so zodpovednosťou za obchod, marketing, klientský servis, strategické riadenie (bankovníctvo, consulting).

Človek... Cestovateľ, etnograf, zoológ, zberateľ a spisovateľ, približujúci krásy sveta širokej verejnosti.

Inšpirujúci vizionár... Spoluautor revolučnej stratégie rozvoja „Metasystém úspechu“. Duchovný otec a realizátor projektu „Change for love“. Iniciátor, spoluzakladateľ a tichý partner „Eden Reforestation Project“ (https://edenprojects.org).

Vyjednávač... Úspešný vyjednávač  veľkých kontraktov v oblasti biznisu a bankovníctva v Európe, Ázii a Amerike. Úspešný vyjednávač v oblasti odvrátenia vojnových konfliktov v Ázii a Afrike. Autor unikátnej stratégie vyjednávania „Negotiation by negotiation“.

Na mozaike svojich širokých medzinárodných a interdisciplinárnych skúseností vyrástla myšlienka záchrany planéty prostredníctvom jednoduchej filozofie : znovazalesňovanie odlesnených oblastí pôvodnými drevinami v rámci jeho hlavného kréda: „NEĎAKUJ, ZASAĎ STROM!“