UMENIE PREZENTÁCIE - TRÉNING PREZENTAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

Tréning je vhodný pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť zapamätateľne predstaviť, chcú vybrúsiť svoje prezentačné schopnosti k dokonalosti, chcú prirodzene a sebaisto prezentovať väčšiemu aj menšiemu publiku.

Tréning sa uskutoční v tréningovom centre Sankt Johann,  pod vedením Petra Urbanca a špeciálnej hostky Aleny Čermákovej, hlasovej pedagogičky ktorá pripravovala účastníkov Superstar.

ŠPECIÁLNY TRÉNING S KTORÝM SA NAUČÍTE  AKO VYSTUPOVAŤ NA PÓDIU, VOČI OBCHODNÝM PARTNEROM, KLIENTOM A MÉDIÁM

Výstupom tréningu bude sebavedomý prezentátor, ktorý:

 • je precízne pripravený
 • vie čo má povedať
 • akou formou to má povedať
 • dokáže udržať dynamiku prezentácie
 • jeho prejav je zaujímavý a nezabudnuteľný
 • vie prečo a kedy použiť jednotlivé metodiky, techniky
 • zvláda s nadhľadom krízové situácie
 • vie si s gráciou vypýtať obchod
 • na pódiu je uvoľnený a v pohode

ÚVOD - Definícia ideálneho prezentátora

 • Vedomosť – čo má vedieť
 • Zručnosť -  čo má ovládať
 • Postoj – ako má rozmýšľať o sebe, o ľuďoch, o problematike ktorú vysvetľuje
 • Správanie – čo z neho má vyžarovať

PRÍPRAVA pred vystúpením

 • Technická príprava - oblečenie, kontrola ozvučenia, kontrola video projekcie, pripravené PC...
 • Stratégia pri prezentácií - Čo je cieľom, Kto predo mnou sedí, Silný úvod, Silný záver, Príprava na námietky, Príprava na možné krízové situácie pri prezentácii ...
 • Mentálna príprava - Naladenie mindset: pôjde to ľahko, ľudia ma majú radi, tešia sa na mňa, oni sami chcú môj produkt -
 • myšlienku, na čo koncentrovať svoju pozornosť minútu pred vystúpením ...

SAMOTNÉ VYSTÚPENIE – PREZENTÁCIA

Úvod do prezentácie

 • Sila prvej minúty
 • Zapamätateľné predstavenie samého seba
 • Ako vzbudiť okamžite záujem
 • Kde a ako sa postaviť pri prvej vete
 • Čo musí zaznieť v prvých troch vetách
 • Prirodzený úvod, čo ho vytvorí, čo ho pokazí

Jadro prezentácie

 • Ako jasne a zrozumiteľne odovzdať hlavnú myšlienku
 • Ako si jednoducho overiť či ma auditórium pochopilo
 • Ako udržať dynamiku svojej prezentácie
 • Ako „rozpohybovať " účastníkov
 • Ako vtiahnuť účastníkov do deja
 • Práca s obsahom – čo hovorím
 • Práca s hlasom - ako to hovorím
 • Práca s pohybom na pódiu
 • Práca s pohľadom do očí (účastníkom)

Záver prezentácie

 • Výzva auditória k aktivite
 • Zakázané vety v závere – najčastejšie chyby prezentátora
 • Zvládanie námietok účastníkov
 • Práca s hlasom a pohybom na pódiu v závere
 • Ako si vypýtať potlesk
 • Ako prijímať spätnú väzbu hneď po prezentácii

ZÁSADY PREDAJA myšlienky veľkej skupine na pódiu

5 otázok, ktoré bežia na podvedomej úrovni účastníkovi v hlave:

 • Čo mi to prinesie?
 • Prečo práve s Tebou?
 • Prečo práve teraz?
 • Ako veľmi to bude bolieť?
 • Kedy to prinesie výsledky?

RIEŠENIE krízových situácií v prezentácií

 • Čo robiť, keď auditórium nespolupracuje
 • Čo robiť, keď sa auditórium nudí
 • Zvládnutie agresívneho účastníka, ako ho ukľudniť, ako ho „upratať“.
 • Zvládnutie „chytrolína“ ktorý obťažuje
 • Ako odpovedať, keď nepoznám odpoveď
 • Tréning strokes – rôznych záťažových situácií z praxe

ABC zručností skvelého prezentátora

 • Ako vyvolať emócie
 • Sila story tellingu – ako sa používa, kedy ho použiť, kedy ho nepoužiť
 • Ako sa zbaviť nervozity, stresu, strachu pri prezentácií
 • Ako dýchať
 • Hlasová rozcvička a správna artikulácia
 • Tréning efektívneho otázkovania auditória
 • Umenie sugestívnej moderácie samého seba
 • Tréning improvizácie
 • Vedenie panelovej diskusie
 • Kedy použiť expertný prístup a kedy skupinový koučing
 • Uvedomenie si, že metóda nikdy nesmie zvíťaziť nad zmyslom
 • Power Point – dôležité zásady pre efektívnosť prezentácie
 • Typológia účastníkov, zásady práce s jednotlivými typmi
 • Za čo prezentátor nesie zodpovednosť a za čo nenesie zodpovednosť
 • Rôzne metódy ice breakingu
 • Vtipy áno, či nie

Cena tréningu: 550 EUR /13200 Kč

Cena zahŕňa: školenie pod vedením  lektorov: Peter Urbanec a špeciálny hosť, 2 noci s plnou penziou, celodenné občerstvenie počas seminára, pitný režim, prenájom priestorov,  doplnkové služby.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na:

peterurbanec.treningy@garnetpeers.com alebo telefonicky na číslach +421 948 585 122 , +421 948 398 577, +421 948 775 009

Teší sa na Vás tím Petra Urbanca.