Tréning Osobnostný rozvoj a sebamotivácia v termíne 7. - 9. 9. 2018