Tréning Osobnostný rozvoj a sebamotivácia v termíne 25. - 27. 5. 2018