Tréning Osobnostný rozvoj a sebamotivácia v termíne 16. - 18. 3. 2018