Tréning Osobnostný rozvoj a sebamotivácia v termíne 8. - 10. 2. 2019