Tréning Osobnostný rozvoj a sebamotivácia v termíne 21. - 23. 2. 2020