Tréning Osobnostný rozvoj a sebamotivácia v termíne 8. - 10. 11. 2019