Tréning Osobnostný rozvoj a sebamotivácia v termíne 13. - 15. 9. 2019