Tréning Osobnostný rozvoj a sebamotivácia v termíne 22. - 24. 5. 2020