Tréning Osobnostný rozvoj a sebamotivácia v termíne 26. - 28. 10. 2018