Tréning Osobnostný rozvoj a sebamotivácia v termíne 21. - 23. 6. 2019