Tréning Osobnostný rozvoj a sebamotivácia v termíne 15. - 17. 3. 2019