Rozbor online tréningu Manažérske impulzy v termíne 22. - 24. 9. 2017